Hình ảnh buổi trao Quyết định bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý năm học 2020 - 2021

Hình ảnh buổi trao Quyết định bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý năm học 2020 - 2021
Ngày đăng: 21/01/2021 09:54 AM

 

Hình ảnh buổi trao Quyết định bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý năm học 2020 - 2021

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline